O nas

Stowarzyszenie Monopol Warszawski istnieje od 2001 roku. Naszymi założycielami byli działacze turystyczni, przewodnicy, historycy sztuki, dziennikarze, przedstawiciele władz lokalnych i ludzie, którym los warszawskich zabytków kultury nie jest obojętny. Zbiorowe członkostwo w Stowarzyszeniu zadeklarowało Towarzystwo Przyjaciół Warszawy i Związek Artystów Scen Polskich. Geneza powstania SMW łączy się nierozerwalnie z obiektem Warszawskiej Fabryki Wódek „Koneser”, dla którego – w porozumieniu z dyrekcją przedsiębiorstwa – opracowaliśmy wstępną koncepcję zagospodarowania obiektu.
Od początku swojego istnienia Stowarzyszenie prowadzi działalność związaną z szeroko pojmowaną rewitalizacją społeczną i materialną. Równie aktywnie angażujemy się w projekty kulturalne i artystyczne, projekty promujące historię i dziedzictwo Warszawy oraz przedsięwzięcia turystyczne, edukacyjne oraz związane z ekologią.
Prowadzimy także działalność wydawniczą, szkoleniową oraz w zakresie informacji turystycznej. Szczególnymi grupami adresatów naszych działań i projektów są dzieci i młodzież szkolna, u których pragniemy pogłębić wiedzę i pobudzić zainteresowania w formule „nauka poprzez zabawę”, a także wzmocnić poczucie więzi z miejscem zamieszkania. Równie ważną grupą adresatów naszych przedsięwzięć są środowiska zagrożone wykluczeniem społecznym, w szczególności mieszkańcy warszawskiej Pragi – dzielnicy zaliczanej do tzw. obszarów kryzysowych.
Nasze projekty realizujemy we współpracy z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy oraz z szeregiem organizacji partnerskich, w tym m.in. z Mazowiecką Organizacją Turystyczną, Warszawską Organizacją Turystyczną, PTTK, Towarzystwem Przyjaciół Warszawy, innymi organizacjami pozarządowymi, w tym zrzeszonymi w powstałym w marcu 2006 roku Związku Stowarzyszeń Praskich.
Więcej o nas: www.monopolpraski.pl