Klimat

Puszcza Kampinoska leży w Kotlinie Warszawskiej, w Krainie Wielkich Dolin, w części Polski o najmniejszym opadzie rocznym, wynoszącym poniżej 550 mm. Okres wegetacyjny trwa tutaj od 200 do 210 dni. Liczba dni mroźnych w roku waha się od 30 do 50, a pokrywa śnieżna utrzymuje się przez 38-60 dni, choć w ostatnich latach liczba ta wyraźnie spadła. Klimat samej puszczy różni się od obszarów sąsiednich. Dłużej niż w Warszawie utrzymują się tutaj chłodne lub ciepłe masy powietrza. Obszar ten jest także zdecydowanie mniej wietrzny. Ponadto, w okresie letnim burze raczej omijają Puszczę.
Temperatura wykazuje duże zróżnicowanie na bagnach i wydmach. Latem piaski nagrzewają się w ciągu dnia nawet do 50-60 stopni Celsjusza. Nocą ich temperatura spada do 9-10 stopni. Charakterystyczne są dla wydm przymrozki gruntowe, które nie występują zupełnie jedynie w sierpniu. Amplitudy na obszarach bagien są w oczywisty sposób mniejsze. Nawet w czasie upałów panuje tu orzeźwiająca wilgoć, a powietrze jest znacznie chłodniejsze niż nad wydmami.
Mimo że wiosną i po dłuższych opadach wody na terenie KPN jest względnie wiele, teren ten boryka się z długotrwałymi okresami suszy, bowiem niemal cała woda pochodzi tu z opadów atmosferycznych.

klimat