Do Karczmiska

Ścieżka ma około 2,8 km długości i prowadzi przez niezwykle zróżnicowany teren, zajęty m. in. przez malownicze śródleśne łąki. Wędrując ścieżką, zobaczymy podmokłe lasy w obszarze ochrony ścisłej ,,Cyganka” z wiekowymi dębami i leżącymi na ziemi wykrotami, a na skrajach łąk pierwsze pokolenie lasu wkraczające na tereny otwarte. Na ostatnim przystanku poznamy potęgę huraganu, ale zanim to nastąpi, wiele innych miejsc da świadectwo wyjątkowej żywotności natury.