1. Sukcesja lasu

dokarczmiska1

Sukcesja zbiorowisk roślinnych jest naturalnym procesem przemian rozwojowych, którym ulega roślinność – warunkiem jest brak ingerencji człowieka. Proces jest powolny i polega na zastępowaniu w danym miejscu jednych zbiorowisk roślinnych przez inne. W tym miejscu sukcesja rozpoczęła się z chwilą objęcia Uroczyska Paśniki ochroną ścisłą i zaprzestania użytkowania łąk. Za kilkadziesiąt lat będzie tu rósł wysokopienny drzewostan jednak do wykształcenia się pełnego zbiorowiska leśnego potrzeba 100 i więcej lat. Wraz ze zmianami roślinności przemianie ulega także świat zwierząt, w tym ptaków. Przykładowo gdy las zaczyna zajmować łąki czy turzycowiska, z biegiem czasu zanikają gatunki ptaków typowe dla terenów otwartych, a na ich miejscu pojawiają się  gatunki typowe dla zarośli.