2. Jałowce

dokarczmiska2

Jałowiec pospolity odgrywa niezwykle ważną i pozytywną rolę  w lesie. Występuje na terenie całej Polski wliczając w to także niższe położenia górskie. Ma niewielkie wymagania siedliskowe, dobrze znosi niskie temperatury oraz niedostatek substancji mineralnych i wody w glebie. Jest pierwszą rośliną drzewiastą, a jednocześnie jednym z pierwszych gatunków roślin pojawiających się na samoutrwalających się wydmach nizinnych. Umożliwia mu to niezwykle silnie rozwijający się system korzeniowy sięgający do 4 metrów w głąb gleby. Jałowiec daje niezwykle obfity opad igliwia, co bardzo korzystnie wpływa na glebę. Staje się również zabezpieczeniem przed osuwaniem się wydm. Występuje najczęściej w postaci krzewu, rzadziej drzewa. Aromatyczny dym z gałązek jałowca jest najlepszy do wędzenia wyrobów mięsnych. Najokazalszy jałowiec w Kampinoskim Parku Narodowym rośnie w miejscowości Korfowe koło Kampinosu. Zwany jest Jałowcem Królewskim.