3. Obszar ochrony ścisłej „Cyganka”

dokarczmiska3

Obszar ochrony ścisłej „Cyganka” został utworzony w 1977 r. i ma powierzchnię 99,34 ha. W jego granicach znajdują się bardzo zróżnicowane zbiorowiska roślinne – bory sosnowe, grądy, łęgi, a nawet fragmenty turzycowisk. Objęcie obszaru ochroną ścisłą sprzyja nieskrępowanemu rozwojowi naturalnych procesów przyrodniczych. Lasy mieszane i liściaste w stabilnych, pozbawionych klęsk żywiołowych warunkach przechodzą trwające kilkaset lat fazy rozwojowe, z czego najdłużej trwa faza dojrzałości, zwana optymalną. W Kampinoskim Parku Narodowym ochroną ścisłą objęto 22 obszary, o łącznej powierzchni 4636 ha, co stanowi 12% powierzchni parku. W obszarze ochrony ścisłej „Cyganka” żyją łosie, dziki i liczne ptaki, m.in. dzięcioły (duży, czarny i średni), drozdy, myszołowy, jastrzębie. Do niedawna gnieździł się też bocian czarny.