5. Naturalna przebudowa drzewostanu

dokarczmiska5

Przebudowa drzewostanów puszczańskich należy do pierwszoplanowych zadań ochrony czynnej w Kampinoskim Parku Narodowym. Na miejscu wyrąbanych (podczas zaborów i obu wojen światowych) wielogatunkowych drzewostanów mieszanych i liściastych wprowadzono monokultury sosnowe. Zdarza się, że przyroda sama naprawia wyrządzone jej szkody. Przykładem jest młody las dębowy z domieszką innych gatunków liściastych (brzozy, lipy i grabu), który wyrósł pod koronami sosen. Tam gdzie nie ma ochrony ścisłej pozostaje odpowiednia pielęgnacja istniejących już drzewostanów. Nie wszędzie naturalne warunki sprzyjają autoregeneracji zespołów leśnych. Często konieczne jest wtedy podsadzanie deficytowych gatunków drzew, czy usuwanie drzew niepożądanych i zastępowanie ich gatunkami właściwymi dla danego siedliska.