8. Uroczysko „Przy lipie”

dokarczmiska8

Nazwa uroczyska pochodzi od lipy drobnolistnej, która tu rosła, a właściwie rośnie nadal. Lipy łatwo próchnieją w sędziwym wieku. W tym wypadku próchno nie objęło od razu całego drzewa. Zanim lipa uległa całkowitemu spróchnieniu, w odziomkowej części rozwinęła pędy odroślowe, które z czasem utworzyły odrębne pnie. Obecność tego gatunku świadczy o żyzności południowych i wschodnich zboczy wydm kampinoskich, na których w naturalnych warunkach tworzą się lasy liściaste – najpierw dąbrowy świetliste, potem często – jak tu – grądy wysokie. Z martwymi lub obumierającymi drzewami związana jest specyficzna i liczna grupa organizmów – ponad 1000 gatunków grzybów, kilkaset gatunków owadów i wiele innych bezkręgowców. Organizmy te, mające związek ze starymi stadiami sukcesyjnymi lasu, należą do najbardziej zagrożonych form życia na Ziemi. To dla nich ostoją są obszary ochrony ścisłej KPN.