1. Roślinność okolic Lipkowa

dolipkowskiejwody1

W rejonie Lipkowa lasy liściaste zajmują relatywnie większą powierzchnię niż w pozostałej części Parku, gdzie dominują bory mieszane i sosnowe. To dlatego, że są tu żyźniejsze gleby. Kilkaset lat temu w miejscu obecnej polany, cmentarza i parkingu rosły grądy, których drzewostan budowały dęby, lipy i graby. Ponieważ grądy i łęgi zajmowały siedliska najbardziej dogodne dla rolnictwa i osadnictwa, podobnie jak w innych rejonach naszego kraju i tu zostały wykarczowane. W Kampinoskim Parku Narodowym stare grądy przetrwały głównie w obszarach ścisłej ochrony. Obecnie znaczną część siedlisk grądowych zajmują młodniki i starszy drzewostan.