2. Czerwony kur

dolipkowskiejwody2

Puszcza Kampinoska jest jednym z najcenniejszych obszarów przyrodniczych i największych kompleksów leśnych na Mazowszu. Ze względu na swoją lokalizację narażona jest na wiele niebezpieczeństw, w tym najgroźniejszy dla niej pożar. Częstotliwość występowania pożarów w ciągu roku, skład gatunkowy drzewostanów, warunki klimatyczne i wpływ czynników antropologicznych sprawiają, że Kampinoski Park Narodowy zaliczany jest do pierwszej kategorii zagrożenia pożarowego lasu. W sezonie pożarowym (kwiecień- wrzesień) w KPN dyżur pełni specjalnie powołana Służba Ochrony Przeciwpożarowej Parku (SOPP), która jest jednostką tzw. pierwszego rzutu, samodzielnie działająca do czasu przybycia jednostek Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej.