5. Rośliny borów sosnowych

wokolpalmir5

Na Niżu Polskim bory sosnowe są najbardziej rozpowszechnionymi zbiorowiskami leśnymi. Występują na ubogich i średnio żyznych glebach – w zależności od stopnia żyzności, wilgotności oraz zakwaszenia wytwarzają się różne typy borów sosnowych. Często są to jednogatunkowe drzewostany sosnowe sztucznie posadzone, co utrudnia ustalenie naturalnego charakteru i zasięgu tych borów. Niezależnie od typu boru sosnowego w warstwie drzew dominuje sosna zwyczajna. Naturalnym miejscem występowania sosny są pasy wydmowe. W zależności od warunków środowiska wytworzyło się tam kilka zupełnie odmiennych borowych zespołów roślinnych: bory chrobotkowe, bory świeże, bory sosnowo-dębowe, bory wilgotne i bory mieszane wilgotne oraz bory bagienne. Na wszystkich siedliskach borowych obecne są rośliny kwasolubne (acydofilne), a runo ma charakter krzewinkowo-zielny z bogato rozwiniętą warstwą porostowo-mszystą.