4. Nasyp kolejowy

Po tym nasypie biegł tor, będący częścią sieci kolejowej składnicy uzbrojenia Wojska Polskiego w Palmirach. O jej utworzeniu zadecydował tragiczny w skutkach wybuch, jaki miał miejsce w Cytadeli Warszawskiej w 1923 r. oraz doktryna obronna II RP o pierwszym zagrożeniu dla Polski ze Wschodu. Uruchomiono ją w 1929 r. i prowadziła od Dworca Gdańskiego przez Młociny, Łomianki do Palmir. Linia ta była ogólnodostępna. Długość torów od Palmir łącznie z szesnastoma torowiskami na terenie składnicy wynosiła 36 km. We wrześniu 1939 r. Niemcy zbombardowali składnicę. Zniszczone zostały tylko trzy magazyny. Część ocalałych składów udało się wywieść do Modlina i Warszawy. W pierwszych miesiącach okupacji Niemcy rozebrali niemal do fundamentów magazyny i usunęli szyny kolejowe.