2. Wydmy

wokolpalmir2

Puszcza Kampinoska jest obszarem, na którym dobrze zachował się do naszych czasów duży kompleks wydm śródlądowych. Tworzyły się one na piaszczystym tarasie nadzalewowym Wisły w skutek zmian klimatu. Najwyższe wydmy kampinoskie, o wysokości względnej do 30 m, powstały najprawdopodobniej około 12 tys. lat temu, w okresie zwanym starszy dryas. Obecnie większość terenów wydmowych porastają bory sosnowe – świeże i mieszane. Dzięki utrwaleniu przez roślinność drzewiastą zachowały się do dzisiaj różne formy i kształt wydm. Tylko w kilku miejscach występują fragmenty otwartych wydm porośniętych zbiorowiskami napiaskowymi. Nieco częstsze są wrzosowiska, tworzące się w miejscach pozbawionych lasu na skutek pożaru lub wiatru.