1. Bagno

wokolpalmir1

Podstawowymi składnikami krajobrazu Puszczy Kampinoskiej są wydmy i bagna. Powstały one pod koniec ostatniego zlodowacenia zwanego zlodowaceniem Wisły lub północnopolskim. Wraz z następującymi zmianami klimatu naniesiony przez lądolód i wody Prawisły piasek został osuszony i uformowany w wydmy. Przemieszczało się też stopniowo koryto Wisły. Opuszczone koryta zostały odgrodzone od głównego nurtu i zmieniły się w zbiorniki wody stojącej. Wówczas rozpoczął się powolny proces odkładania materii organicznej i wypłycania, co doprowadziło do przekształcenia ich w tereny bagienne. Żyje tu wiele gatunków zwierząt np. zaskroniec pospolity, żaba wodna, kaczka krzyżówka.