Wokół Palmir

Ścieżka ,, Wokół Palmir” ma długość 1,7 km. i zaczyna się przy parkingu palmirskiego cmentarza, a kończy na cmentarzu. Jest bardzo lekka do przejścia, teren lekko falisty, trasa oznakowana w standardowy sposób. Prowadzi przez typowe dla Puszczy Kampinoskiej zbiorowiska borów sosnowych rosnących na wydmach, a także przez zagłębienia międzywydmowe. Ukazuje zbiorowiska roślinne i zdolność ich adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych. Na trasie ścieżki przyroda przeplata się z historią związaną z tragicznymi wydarzeniami II Wojny Światowej.